– Beckhoff

Od co najmniej 30 lat sterowniki PLC odgrywają wiodącą rolę w urządzeniach i systemach automatyki przemysłowej. Na świecie jest około 10 firm zajmujących się produkcją sterowników PLC. Liderem w Europie (80 % rynku) jest firma Siemens i dlatego też o takie sterowniki oparty jest proces dydaktyczny na PANS w Głogowie.

Nową ideą w sterownikach PLC jest …

Back to top