– Vivat Academia! Vivat Professores!

Po raz 20. w naszej uczelni rozbrzmiało radosne Gaudeamu igitur! Nasza uczelnia rozpoczęła roku Akademicki 2023/2024 pod nową nazwą – Akademia Nauk Stosowanych. W związku ze zmianą nazwy, zaprezentowany został nowy sztandar uczelni i insygnia rektorskie.

Uroczysta Inauguracja odbyła się zgodnie z akademickim ceremoniałem i rozpoczęła się od  wystąpienia inauguracyjnego JM Rektor dr Katarzyny Rusak. Po tradycyjnym Quod felix faustum fortunatumque sit nastąpiło ślubowanie studentów I roku, które w imieniu pierwszoroczniaków złożyli przedstawiciele wszystkich kierunków studiów. Po wystąpieniu przedstawicielki RUSS – Pani Martyny Siadul, posypały się gratulacje i życzenia od gości.

Ta wyjątkowa, 20. inauguracja była okazją do wręczenia statuetek Zasłużony dla PWSZ w Głogowie. Jest ona przyznawana osobom, które w sposób szczególny wspierają Uczelnię. To uhonorowanie tych, którzy realnym działaniem przyczyniają się do rozwoju uczelni, a ich wkład w kształcenie młodego pokolenia kadr dla regionu jest niepodważalny.

W tym roku, decyzją Senatu Uczelni, tytułem Zasłużony dla PWSZ w Głogowie wyróżnieni zostali:

– Pan Edward Schmidt – Dyrektor Głogowskiego Szpitala Powiatowego,
– Pan Przemysław Bożek – Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
– Pani dr n. med. Elżbieta Garwacka-Czachor – wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego – Oddział we Wrocławiu, wykładowca uczelni,
– Pani Anna Szafran – Przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu,
– Pan Bartłomiej Adamczak – Dyrektor Centrum Kultury w Głogowie,
– Dr hab. Mikołaj Krasnodębski – wykładowca uczelni,
– Dr Jarosław Hermaszewski – wykładowca uczelni,
– mgr Magdalena Zarubajko – kwestor uczelni
– Towarzystwo Ziemi Głogowskiej.

W tej części uroczystości wręczone zostały liczne nagrody. Jak co roku Nagrodą Rektora uhonorowani zostali Najlepsi Absolwenci roku 2023. Nagrody otrzymali także laureaci „Konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową na kierunku pielęgniarstwo – studia II stopnia w Instytucie Medycznym” oraz w „Konkursie pod patronatem Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na najlepszą pracę inżynierską obronioną w Instytucie Politechnicznym w 2023 r.”.

Uroczystość zakończył wykład inauguracyjny – „Czy polszczyzna może poruszyć?”, który wygłosiła dr Marta Śleziak z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji do Galerii.

 

Back to top