– Tym razem o AI

AI – to obecnie jeden z najbardziej fascynujących tematów. Zagadnieniom z nim związanym mogli bliżej przyjrzeć się studenci i pracownicy PANS w Głogowie.

Studenci I i II roku kierunku Automatyka i robotyka, I roku Metalurgii i II roku Inżynierii i logistyki produkcji uczestniczyli w zorganizowanych na uczelni warsztatach doskonalących umiejętności i kompetencje społeczne pt. „Sztuczna inteligencja, a rzeczywistość. Szanse i zagrożenia”. Warsztaty przeprowadzili specjaliści pod kierownictwem dr hab. Zygmunta Waśkowskiego, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Uczestniczyli w nich także dydaktycy Instytutu Politechnicznego PANS.

Warsztaty zostały sfinansowane ze środków pozyskanych przez uczelnię w ramach programu Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości realizowanego przez MEiN.

Back to top