– wydawnictwo

W połowie grudnia 2021 r. ukazała się kolejna publikacja Wydawnictwa Uczelnianego – Kopociński Z., Kopociński K. Horka – łużycka Golgota służby zdrowia 2. Armii Wojska Polskiego.

Książka dotyczy tzw. operacji łużyckiej i bitwy budziszyńskiej w kwietniu 1945 r., czyli najbardziej krwawego i okupionego największą ilością strat, z wyjątkiem Powstania Warszawskiego, starcia z udziałem Polskich Sił Zbrojnych …

„Terapeutyczne aspekty filozofii stoickiej w Rozmyślaniach Marka Aureliusza i Diatrybach Epikteta z Hierapolis” – książka Anety Szlamy absolwentki PWSZ w Głogowie – została wydana nakładem Wydawnictwa PWSZ w Głogowie oraz Wydawnictwa Von Borowiecky. Książka jest pracą magisterską autorki, która powstała pod kierunkiem  dra hab. Mikołaja Krasnodębskiego, prof. PWSZ w Głogowie.

(…) Autorka nie ogranicza się do zreferowania poglądów stoickich filozofów Marka Aureliusza i Epikreta z Hierapolis, ale pokazuje doniosłość i aktualność ich myśli jako wyjątkowo interesującej i mocnej propozycji terapeutycznej, mogącej służyć współczesnym pomocą zarówno w zachowaniu zrównoważonego i rozsądnego stosunku do zdarzeń i wypadków, jakie są naszym udziałem, jakie narzuca nam rzeczywistość będąca obecnie mieszaniną faktów i ich medialnych prezentacji, jak i w przywróceniu utraconego w biegu życia spokoju ducha, sensu i celu życia, szczęścia (…) – czytamy w recenzji  prof. Mikołaja Krasnodębskiego.

Read more Książka absolwentki PWSZ w Głogowie już dostępna!

Back to top