– Nowa pozycja wydawnicza

W połowie grudnia 2021 r. ukazała się kolejna publikacja Wydawnictwa Uczelnianego – Kopociński Z., Kopociński K. Horka – łużycka Golgota służby zdrowia 2. Armii Wojska Polskiego.

Książka dotyczy tzw. operacji łużyckiej i bitwy budziszyńskiej w kwietniu 1945 r., czyli najbardziej krwawego i okupionego największą ilością strat, z wyjątkiem Powstania Warszawskiego, starcia z udziałem Polskich Sił Zbrojnych podczas II wojny św. Przedstawia analizę struktury, obsady personalnej i działalność służby zdrowia 2. Armii Wojska Polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu i kulis likwidacji przez nieprzyjaciela kolumny sanitarnej 15. samodzielnego batalionu sanitarnego. Podstawę źródłową monografii stanowią materiały zgromadzone w zasobach polskich i zagranicznych archiwów.

Książkę można nabyć w Bibliotece Uczelnianej. Należy wpłacić na konto Uczelni kwotę 57 zł., a w tytule przelewu wpisać tytuł książki. Biblioteka prowadzi również sprzedaż wysyłkową. Informacje można uzyskać pod adresem wydawnictwo@pwsz.glogow.pl lub tel. 768320422.

 

Back to top