– Wielowymiarowość opieki pielęgniarskiej nad człowiekiem chorym

Studentka I roku pielęgniarstwa PWSZ w Głogowie – Pani Diana Pająk wzięła czynny udział w  Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Wielowymiarowość opieki pielęgniarskiej nad człowiekiem chorym”. Temat wystąpienia Pani Diany – „Unia Europejska w walce z rakiem” – poruszał aktualne zagadnienia dotyczące chorób nowotworowych i walki z nimi w skali Europy. Organizatorami konferencji byli: Instytut Nauk o …

Back to top