– Rada Dyrektorów Szkół Średnich

Po długiej przerwie spowodowanej pandemią, w naszej uczelni odbyło się posiedzenie Rady Dyrektorów Szkół Śrenich, podczas którego nie brakowało tematów do dyskusji. Omówione zostały m.in wyniki tegorocznej rekrutacji na studia w kontekście zainteresowania absolwentów szkół średnich ofertą uczelni. Podsumowano inicjatywy kierowane przez uczelnię do młodzieży szkolnej, a także omówiono planowane na ten rok akademicki przedsięwzięcia …

Back to top