– Posiedzenie Rady Dyrektorów Szkół Średnich

Po długiej przerwie spowodowanej pandemią, w naszej uczelni odbyło się posiedzenie Rady Dyrektorów Szkół Śrenich, podczas którego nie brakowało tematów do dyskusji. Omówione zostały m.in wyniki tegorocznej rekrutacji na studia w kontekście zainteresowania absolwentów szkół średnich ofertą uczelni. Podsumowano inicjatywy kierowane przez uczelnię do młodzieży szkolnej, a także omówiono planowane na ten rok akademicki przedsięwzięcia. Jednym z tematów obrad były także inwestycje uczelni w zakresie podnoszenia standardów i jakości kształcenia. Członkowie Rady dyskutowali też na temat możliwości zmiany nazwy uczelni.

Spotkanie odbyło się w miłej, przedświątecznej atmosferze.

Rada Dyrektorów Szkół Średnich przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie (pierwotnie była to Rada Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych) powstała w 2016 roku. Została powołana jako ciało opiniotwórcze i doradcze Rektora PWSZ w Głogowie w zakresie podnoszenia efektywności i atrakcyjności kształcenia. Rada Dyrektorów, realizując wspólne przedsięwzięcia o charakterze naukowym i kulturalnym, działa także na rzecz rozwoju szkół i uczelni oraz zbliżenia środowiska szkolnego i akademickiego.

Back to top