– pielęgniarstwo PWSZ w Głogowie

Umiejętność przeprowadzenia badania fizykalnego przez studentów pielęgniarstwa, a potem przez pielęgniarki w pracy zawodowej wymaga ciągłego doskonalenia samej techniki, a także interpretacji wyników. W związku z powyższym już na etapie studiowania pojawia się potrzeba ciągłych warsztatów  praktycznego wykorzystania wiedzy nabytej w czasie realizacji przedmiotu ” badanie fizykalne”.
Z tą myślą zrodził się pomysł przeprowadzenia Konkursu wewnątrz …

Back to top