– Koło Naukowe PTP PWSZ w Głogowie

W PWSZ w Głogowie powstało Uczelniane Koło Naukowe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Zostało ono utworzone przez nauczycieli akademickich Instytutu Medycznego, a jego przewodniczącą  została  mgr Agata Gnap
Zarząd:
Z-ca Przewodniczącej – mgr Katarzyna Kruk
Sekretarz- mgr Zbigniew Nowak
Skarbnik- mgr Kinga Stankowska

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca- dr n. med. Edyta Kędra
Członek – mgr Bożena Siedler

Na zabraniu organizacyjnym, tuż po wyborach została powzięta decyzja dotycząca organizacji konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki. Pierwsze kroki organizacyjne podjęła już Pani dr n. med. Edyta Kędra. Tematem przewodnim konferencji będzie przyjęte na bieżący rok  przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek przesłanie „ Inwestowanie w pielęgniarstwo i poszanowanie praw pielęgniarek- kontrowersje i wyzwania”.

Read more Nauczyciele akademiccy utworzyli Koło Naukowe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

Back to top