– Horka

W połowie grudnia 2021 r. ukazała się kolejna publikacja Wydawnictwa Uczelnianego – Kopociński Z., Kopociński K. Horka – łużycka Golgota służby zdrowia 2. Armii Wojska Polskiego.

Książka dotyczy tzw. operacji łużyckiej i bitwy budziszyńskiej w kwietniu 1945 r., czyli najbardziej krwawego i okupionego największą ilością strat, z wyjątkiem Powstania Warszawskiego, starcia z udziałem Polskich Sił Zbrojnych …

Back to top