– Student nowych mediów na ogólnopolskiej konferencji

Student Nowych Mediów

20 stycznia br. student I roku nowych mediów, Pan Krystian Perełkowicz, wziął czynny udział w Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej „Nowoczesne społeczeństwo informacyjne. Edukacja – Nauka – Gospodarka. Zagrożenia i szanse”, zorganizowanej przez Uczelnię Jana Wyżykowskiego w Polkowicach oraz Państwową Uczelnię Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Obrady odbyły się w formule online. Wystąpienie Pana Krystiana „Deepfake – masowe i potężne narzędzie manipulacji”, które przygotowywał pod opieką merytoryczną dra Jakuba Rawskiego, spotkało się z uznaniem ze strony organizatorów. Wysoki poziom referatu zadecydował o wyróżnieniu naszego studenta nagrodą ufundowaną przez: Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną, Związek Powiatów Polskich oraz Program „Niepodległa”. Panu Krystianowi życzymy dalszych sukcesów na niwie naukowej.

Back to top