– Studenci AiR z certyfikatami

Studenci IV roku kierunku Automatyka i robotyka zakończyli kurs doskonalący, po którym otrzymali certyfikaty firmy LUMEL S.A. Kurs, który poprowadził dr inż. Sławomir Chmielewski, odbył się w formie wykładów i ćwiczeń, a omawiane zagadnienia pogłębiono w dyskusji i na podstawie praktycznych przykładów. Zakres tematyki szkolenia obejmował:
– Metody i techniki zarządzania jakością
– Proces ciągłego doskonalenia, identyfikacja problemu – 5H2W, burza mózgów, diagram Ishikawy
– Metoda 5 Why, Diagram Why-Why, Analiza Pareto-Lorenza, Metoda ABCD
– Działania zapobiegawcze i korygujące wg metody 8D
– Podstawy ciągłego doskonalenia LEAN – KAIZEN – TPM
– TPM – Kompleksowe produktywne utrzymanie ruchu
– 5S – organizacja stanowiska pracy.

W kursie uczestniczyli studenci, którzy realizują przedmioty: metody planowania i proces utrzymania ruchu, procesy TPM i systemy TQM w przedsiębiorstwie, systemy zapewnienia jakości oraz logistyka w przedsiębiorstwie.
Taka forma zajęć i certyfikaty są realizowane już od 2018 roku dla wszystkich studentów, którzy mają w/w przedmiot.

Back to top