– Publikacje studentów pielęgniarstwa

Studenci kierunku pielęgniarstwo PWSZ w Głogowie są bardzo aktywni i chętnie udziałają się i poszerzają swoją wiedzę w sposób wykraczający poza program studiów. Ich prace i opracowania są chętnie publikowane na łamach Biuletynu Informacyjnego DOIPiP we Wrocławiu „ W Cieniu Czepka”. W roku akademickim 2022/2023 było ich naprawdę sporo i jest się czym pochwalić.

W majowym numerze Biuletynu ukazały się artykuły: Proces profesjonalizacji pielęgniarstwa Pani Sylwii Klaryckiej – studentki I roku pielęgniarstwa, studia I stopnia oraz Holistyczna opieka pielęgniarska w zaawansowanej chorobie nowotworowej Pani Igi Karpierz – studentki pielęgniarstwa, studia  II stopnia.

W 7. – lipicowym numerze opublikowany został artykuł: Rola komunikacji w opiece nad pacjentem z chorobą afektywną dwubiegunową, którego autorką jest Pani Karolina Baszyńska- studentka I roku- studia II stopnia.

W sierpniu, na łamach Biletynu mogliśmy przeczytać następujące artykuły: Udar niedokrwienny mózgu Pani Klaudii Rafałowicz – absolwentki kierunku pielęgniarstwo, studia I stopnia i dr n. med. Elżbiety Garwackiej-Czachor – adiunkt PWSZ w Głogowie, Oni Dodają Nam Skrzydeł – relacja z ogłoszenia wyników konkursu przygotowana przez Panią Karolinę Baszyńską- studentkę I roku, studia II stopnia oraz dr n. med. Elżbietę Garwacką-Czachor- adiunkt PWSZ w Głogowie. W tym numerze ukazała się także Prezentacja Kół PTP. Studenckie Koło Naukowe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy PWSZ w Głogowie, którą przygotowały Pani Karolina Baszyńska- studentka I roku, studia II stopnia oraz dr n. med. Elżbieta Garwacka-Czachor- adiunkt PWSZ w Głogowie.

Gratulujemy studentom oraz dr n med. E.Garwackiej-Czachor, która wspiera rozwój  studentów w ramach Studenckiego Koła Naukowego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy PWSZ w Głogowie, będąc opiekunem Koła z ramienia Uczelni.

Cyfrowe wersje Biuletynu Informacyjnego DOIPiP we Wrocławiu „ W Cieniu Czepka”:
Maj 2023
Lipiec 2023
Sierpień 2023

Back to top