– Publikacja pokonferencyjna już dostępna

Ukazała się nowa publikacja, którą gorąco polecamy.  Monografia „Pielęgniarki i pielęgniarstwo dla zdrowia nas wszystkich” stanowi podsumowanie organizowanej w naszej Uczelni, w dniach  19-20.04.2023 r., II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej pod tym samym tytułem. Zawiera ona wystąpienia zaprezentowane w czasie Konferencji, której organizatorami byli: Instytut Medyczny PANS w Głogowie, Koło Naukowe PTP nauczycieli akademickich przy PANS w Głogowie, Studenckie Koło Naukowe PTP przy
PANS w Głogowie.   Zapraszamy do zapoznania się z umieszczonymi w niej opracowaniami.

„Pielęgniarki i pielęgniarstwo dla zdrowia nas wszystkich”

Back to top