– Program stypendialny dla studentów kierunku PIELĘGNIARSTWO

3 października 2022 r. rusza nabór wniosków do nowej edycji programu stypendialnego dla studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne. To już czwarta edycja programu stypendialnego.

Termin składania wniosków 3.10.2022 – 28.10. 2022 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów w wysokości 1 500,00 zł brutto miesięcznie, w okresie od 1 października 2022 r. do 30 czerwca 2023 r., dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia kształcących się na ww. kierunkach.

Program stypendialny zakłada przyznawanie stypendium studentowi III roku, który:
– nie powtarza roku, w którym ubiega się o przyznanie stypendium;
– nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, w którym ubiega się o przyznanie stypendium;
– uzyskał średnią ocen na poziomie co najmniej 4,0;
– podejmie pracę w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Dolnośląskie, przez okres co najmniej 3 lat.

Szczegółówe informacje dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Back to top