– Profesor PWSZ w Głogowie na XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu

Dr hab. prof PWSZ w Głogowie Waldemar Dotkuś, na zaproszenie Pana Cezarego Przybylskiego – Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Pana Jacka Sutryka – Prezydenta Wrocławia oraz Pana Zygmunta Berdychowskiego – Przewodniczącego Rady Programowej,  uczestniczył w XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu.

Hasłem przewodnim Forum było; „Europa w obliczu nowych wezwań”. Organizatorzy zaplanowali i zrealizowali w ciągu trzech dni 27 bloków tematycznych. Profesor Waldemar Dotkuś uczestniczył w debacie Rektorów dotyczącej przyszłości edukacji ekonomicznej i wyzwań dla Polskiej gospodarki. Brał udział w sesjach pt.: ”Pieniądze to nie wszystko, rola aniołów biznesu w rozwoju innowacyjnej gospodarki”, „Polskie startupy za granicą – nowe możliwości dla Polskiej gospodarki” , „Co dalej z reformą podatkową” i innych, a także w sesji plenarnej pt. „Realizm i wartości w polityce” z udziałem moderatora – Z. Krasnodębskiego oraz panelistów: J.Kaczyńskiego, R. Legutko oraz B. Wildsteina.

Tematyka Forum była bardzo rozproszona, tym niemniej, główne nurty dyskusji, tak na sesjach jak i w kuluarach dotyczyły aktualnych problemów spowodowanych wojną w Ukrainie, sytuacją energetyczną w Polsce i na świecie, stanem opieki zdrowotnej w kraju oraz innych zagrożeń dla globalnego klimatu i gospodarki – podsumował profesor Waldemar Dotkuś.

Back to top