– Posiedzenie RUSS

26.11.2021 o godz 17:00 w sali 214 (budynek A) odbędzie się posiedzenie Rady Uczelnianej Samorządu Studentów. Posiedzenie jest jawne. Zgodnie z Regulaminem RUSS (rozdz. II, par 5 , pkt 3, 4, 8) każdy student może uczestniczyć w takim posiedzeniu. Zachęcamy studentów do udziału.

Przewodniczący RUSS – Kamil Czyżewski

Back to top