– Po egzaminie – z uprawnieniami

Grupa studentów Instytutu Politechnicznego PWSZ w Głogowie zdobyła uprawnienia elektryczne do 1 kV.  W kursie uczestniczyli studenci I roku kierunku Inżynieria i logistyka produkcji oraz kierunku Automatyka i robotyka. Wszyscy uczestnicy zdali już egzamin państwowy. Uprawnienia takie są bardzo porządane przez pracodawców i są niezbędne każdemu absolwentowi uczelni, który planuje dalszą karierę zawodową w zakładach przemysłowych na stanowiskach inżynierskich związanych z automatyką i robotyką oraz inżynierią produkcji.

Kurs oraz egzamin w całości finansowany został przez Uczelnię ze środków otrzymanych z MEiN w ramch programu Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości, w którym PWSZ w Głogowie została najwyżej oceniona spośród wszystkich tego typu uczelni na Dolnym Śląsku i znalazła się w gronie najlepszych uczelni zawodowych w Polsce.

Back to top