– Pierwsze publikacje naukowe absolwentek kierunku pielęgniarstwo studia I stopnia

W ostatnich dniach na rynku wydawniczym ukazał się VI tom recenzowanej monografii „JAKOŚĆ ŻYCIA W NAUKACH MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH” (praca zbiorowa pod redakcją dr n. med. Beaty Kowalewskiej, dr n. med. Barbary Jankowiak, prof. dr hab. n. med. Elżbiety Krajewskiej – Kułak) wydawanej przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wydział Nauk o Zdrowiu. Znalazły się w nim trzy artykuły naszych absolwentek kierunku pielęgniarstwo I stopnia:
  • Oliwii Kościk – artykuł pt. „Specyfika opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w wieku podeszłym z zapalaniem płuc – studium przypadku”, promotor dr n. med. Edyta Kędra
  • Anny Spasiuk – artykuł pt. „Opieka pielęgniarska środowiskowa nad pacjentką z lipodemią – studium przypadku”, promotor dr n. med. Edyta Kędra
  • Karoliny Reimann – artykuł pt. „Problemy biopsychospołeczne pacjentki z rakiem piersi – studium przypadku”, promotor dr n.med. Elżbieta Garwacka-Czachor

Monografia cieszy się dużym uznaniem w środowisku pielęgniarskim, daje autorom możliwość dzielenia się swoimi osiągnięciami naukowymi z szerokim gronem odbiorców zainteresowanych poruszaną problematyką.
Dla naszych absolwentek jest to pierwsza publikacja naukowa, w której pojawiły się artykuły ich autorstwa, powstałe na bazie przygotowywanych przez nie i obronionych prac dyplomowych licencjackich. Mamy nadzieję, że nie ostatnia! Życzymy dalszych sukcesów na drodze naukowej i zachęcamy wszystkich studentów do podejmowania tego typu działań, które mogą wzbogacić ich warsztat zawodowy.”
Back to top