– Nowy kierunek studiów w PWSZ w Głogowie!

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie otwiera rekrutację na nowy kierunek studiów! Uczelnia otrzymała zgodę Ministerstwa Edukacji i Nauki na otwrcie studiów magisterskich uzupełniających na kierunku Ekonomia biznesu, które będą realizowane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Już rozpoczęliśmy nabór na rok akademicki 2023/2024.

Kierunek Ekonomia biznesu utworzony został z myślą o kształceniu profesjonalistów, odpowiadających na aktualne i przyszłe wyzwania rynku w zakresie efektywnego  gospodarowania podmiotami. Studenci będą zdobywać szeroką wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania i finansów, jak również będą przygotowani do podjęcia pracy  zawodowej na stanowiskach analitycznych, doradczych i kierowniczych.

Absolwenci tego kierunku będą mogli podjąć zatrudnienie:
– w przedsiębiorstwach, korporacjach krajowych i międzynarodowych;
– w urzędach administracji państwowej;
-w jednostkach samorządu terytorialnego;
– w instytucjach rynku finansowego (banki, zakłady ubezpieczeń, firmy leasingowe, fundusze inwestycyjne).

Koncepcja kierunku studiów, jak i program jest efektem konsultacji ze studentami, nauczycielami akademickimi i pracodawcami.

Back to top