– Nowe propozycje dla studentów FiR

Nowy rok akademicki zbliża się wielkimi krokami. W PWSZ w Głogowie trwają ostatnie przygotowania. Już wiadomo jaki program dodatkowych szkoleń i warsztatów dla studentów przygotowuje Instytut Ekonomiczny.
W zimowym semestrze planowane są cztery takie propozycje. Studenci kierunku Finanse i rachunkowość będą mogli wziąć udział w następujących szkoleniach i warsztatach.
1. „Zarządzanie zmianą w praktyce” – warsztaty wzmacniające relacje interpersonalne oraz zaangażowanie pracowników w obliczu zmian
2. „Obudź w sobie olbrzyma” – warsztaty podnoszące samoocenę, pełne inspiracji warsztaty ukierunkowane na samorozwój, motywację wewnętrzną, podpowiedzą jak  inspirować siebie i innych do działania
3. „ABC finansów publicznych” – tematem będą najważniejsze aspekty funkcjonowania finansów publicznych – planowania , ewidencji, sprawozdawczości
4. „Postępowanie egzekucyjne w administracji” – pogłębienie wiedzy z zakresu systemu podatkowego – zdobycie umiejętności stosowania w praktyce środków zastosowania zarzutu na prowadzenie postępowania egzekucyjnego
Warsztaty i szkolenia poprowadzą znani trenerzy biznesu, wykładowcy innych uczelni oraz praktycy związani z danym obszarem. Już dziś zapraszamy studentów do udziału.
Back to top