– Niebieska karta – szkolenie

31 marca o godz. 11.00 w PWSZ w Głogowie (aula 209 A) odbędzie się szkolenie dotyczące stosowania procedury „Niebieskiej Karty” przez przedstawicieli jednostek ochrony zdrowia w stosunku do osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Organizatorem szkolenia jest Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie, do którego decyzją Prezydenta Głogowa został powołany mgr A. Kocik  – pracownik Instytutu Medycznego naszej Uczelni.
Zaproszenie na szkolenie kierowane jest do wszystkich, którzy nie są obojętni wobec krzywdy drugiego człowieka, bowiem wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty” następuje w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.
Gratulujemy Panu mgr A. Kocikowi kolejnej aktywności na rzecz Uczelni oraz społeczności lokalnej.
Back to top