– Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej oficjalnie otwarte!

Przyszłe pielęgniarki, kształcące się w PWSZ w Głogowie mają doskonałe warunki do nauki zawodu. W uczelni  zostało oficjalnie otwarte Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, w którym studenci pielęgniarstwa przygotowują się do zawodu w kontrolowanych warunkach.

Uroczyste otwarcie Centrum odbyło się z udziałem gości, wśród których byli m.in.: wicestarosta Głogowski – Jeremi Hołownia, zastępca Prezydenta Miasta Głogowa – Wojciech Borecki, przewodnicząca Rady Uczelni – Arleta Chorąży, członek Rady Uczelni dr inż. Sławomir Chmielewski, a także mgr Mariola Łodzińska – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, mgr Anna Szafran – Przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu. Zaproszenie na uroczystość przyjęli także partnerzy uczelni w kształceniu pielęgniarek:  Edward Schmidt – Prezes Głogowskiego Szpitala Powiatowego, Marek Bestrzyński – Wiceprezes Głogowskiego Szpitala Powiatowego, Marek Ścieszka – Wiceprezes Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie oraz liczne grono pielęgniarek z zaprzyjaźnionych placówek.

MCSM powstało w ramach projektu „Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej środkiem do poprawy jakości kształcenia pielęgniarek w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie”, którego celem jest poprawa jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Głogowie poprzez opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego, polegającego na utworzeniu MCSM oraz wprowadzeniu nowych metod edukacyjnych z użyciem symulacji medycznej. Uczelnia pozyskała na ten cel środki w wysokości 2.564.606,72 zł.

Symulacja medyczna jest metodą edukacyjną polegającą na stwarzaniu możliwości nauki przez doświadczenie w kontrolowanym środowisku. Stosowana jest w celu rozwijania umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych osób uczących się w wiernie odtworzonych warunkach. Symulacja medyczna pozwala na przeprowadzenie scenariuszy w warunkach bezpiecznych, powtarzalnych i zgodnie z obowiązującymi standardami wiedzy. W symulacji medycznej wykorzystywany jest sprzęt edukacyjny od nieskomplikowanych trenażerów, służących do nauki prostych umiejętności, poprzez symulatory pacjenta możliwie wiernie naśladujące człowieka i jego reakcje, pozwalające na sterowanie parametrami w zależności od np. zastosowanego leczenia.

W symulacji pośredniej wierności wykorzystywane są symulatory, które posiadają możliwości odwzorowania podstawowych funkcji życiowych: puls, akcja serca, dźwięki oddechowe. W trakcie symulacji niskiej wierności głównym celem są ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu medycznego oraz trenażera/symulatora. Sprzęt ten ma pomagać w osiągnięciu sprawności manualnej, zdobywaniu określonej umiejętności np. nauka zakładania obwodowego dostępu naczyniowego.

Back to top