– MCSM

Zainteresowani studiami na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Głogowie mieli dziś możliwość zobaczenia jakie warunki studiowania oferuje nasza uczelnia. Instytut Medyczny zaprosił dziś chętnych do odwiedzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, które jest filarem kształcenia przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy. Z zaproszenia skorzystała spora grupa zainteresowanych, która odwiedziła sale umiejętności pielęgniarskich, sale wysokiej i niskiej wierności MCSM …

Przyszłe pielęgniarki, kształcące się w PWSZ w Głogowie mają doskonałe warunki do nauki zawodu. W uczelni  zostało oficjalnie otwarte Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, w którym studenci pielęgniarstwa przygotowują się do zawodu w kontrolowanych warunkach.

Uroczyste otwarcie Centrum odbyło się z udziałem gości, wśród których byli m.in.: wicestarosta Głogowski – Jeremi Hołownia, zastępca Prezydenta Miasta Głogowa – Wojciech Borecki, przewodnicząca Rady Uczelni – Arleta Chorąży, członek Rady Uczelni dr inż. Sławomir Chmielewski, a także mgr Mariola Łodzińska – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, mgr Anna Szafran – Przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu. Zaproszenie na uroczystość przyjęli także partnerzy uczelni w kształceniu pielęgniarek:  Edward Schmidt – Prezes Głogowskiego Szpitala Powiatowego, Marek Bestrzyński – Wiceprezes Głogowskiego Szpitala Powiatowego, Marek Ścieszka – Wiceprezes Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie oraz liczne grono pielęgniarek z zaprzyjaźnionych placówek.

MCSM powstało w ramach projektu „Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej środkiem do poprawy jakości kształcenia pielęgniarek w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie”

Read more Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej oficjalnie otwarte!

Back to top