– Skuteczny lider

Niezwykle ciekawa i szeroka była tematyka warsztatów, które odbyły się w PANS w Głogowie. „Skuteczny lider” – to warsztaty, w których wzięli udział studenci Instytutu Ekonomicznego. Pozdczas spotkania pracowano nad takimi tematami, jak:

  • Lider vs. menedżer – podobieństwa i różnice
  • Rola lidera w pracy zespołowej
  • Style przywództwa i warunki determinujące ich efektywność
  • Kompetencje skutecznego lidera i sposoby ich rozwijania
  • Lider jako wizjoner
  • Zasady budowania zespołów i motywowania pracowników
  • Sposoby wywierania wpływu na innych bez odwoływania się do przymusu
  • Inteligencja emocjonalna i jej znaczenie w przywództwie
  • Dualna rola lidera w zespole
  • Autorytet i charyzma lidera

Warsztaty prowadził znany już naszym studentom dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. UEP. Było to kolejne z cyklu spotkań, podczas których studenci doskonalili swoje umiejętności i kompetencje społeczne.

Back to top