– Kolejna edycja Szkoły Zdrowia prowadzonej przez studentów pielęgniarstwa

Wraz z rozpoczęciem roku akademickiego ruszyła kolejna edycja Szkoły Zdrowia prowadzonej przez studentów Koła Naukowego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego pod kierunkiem nauczyciela akademickiego  dr n. med. Elżbiety Garwackiej-Czachor.

Nowością w porównaniu do poprzedniej edycji jest zwiększenie oferty edukacyjnej. Kontynuowana jest tematyka związana z zaleceniami Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem dla uczniów  I klasy III Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte, będącego częścią Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie. Dla uczniów klasy II rozpoczął się natomiast cykl szkoleń związanych z chorobami cywilizacyjnymi.

Pierwsze zajęcia dla klasy I, których tematem wiodącym było zapobiegani nowotworom poprzez właściwy styl życia, przeprowadziły studentki: Klaudia Pietrzak oraz Daria Kościewicz. Zajęcia dla uczniów  klasy II w ramach prewencji chorób cywilizacyjnych, przeprowadził student- Jan Walczuk. Temat rozpoczynający ten cykl zagadnień, to depresja- jej przyczyny, przebieg i uwarunkowania. Uczniowie mieli również okazję zapoznać się z testem Beck’a służącym do oceny ryzyka występowania depresji.

           

Back to top