– Jest moc!

To nie pierwsza taka akcja zainicjowana przez studentów PANS w Głogowie i kolejna, która pokazała jak wielkie mamy serca.

Studenci I roku kierunku Pedagogika I stopnia wraz z mgr Grażyną Stawińską dostarczyli paczki z różnymi produktami dla najbardziej potrzebujących seniorów. To efekt trwającej w naszej uczelni przez kilka tygodni akcji „Paczka dla Seniora”.  Ilość zebranych produktów przerosła nasze oczekiwania! Wszystkim studentom, pracownikom i wykładowcom zaangażowanym w zbiórkę serdecznie dziękujemy!

Dziękujemy również za zaangażowanie Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 9 w Głogowie wraz z Samorządem Uczniowskim oraz lokalnym działaczom.

Nie ma nic piękniejszego jak czynić dobro!

Back to top