– III Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Opieka pielęgniarska i jej aspekty ekonomiczne” 17-18 kwietnia 2024 r.

W dniach 17-18 kwietnia br. w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie odbyła się  III Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa, której tematem przewodnim była „Opieka pielęgniarska i jej aspekty ekonomiczne”.

Temat Konferencji wpisuje się w ustanowione przez ICN hasło obchodów tegorocznego Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek (IND): Nasze pielęgniarki. Nasza Przyszłość. Kluczowa Siła Ekonomiczna Opieki Zdrowotnej. Tym razem przyjęliśmy 133 zgłoszenia, wśród których dominowały wystąpienia referatowe. Moderatorkami Konferencji były: dr n. o zdr. Dorota Milecka – dyrektor Instytutu Medycznego PANS w Głogowie, dr n. med. Elżbieta Garwacka-Czachor oraz dr n. med. Edyta Kędra – opiekunki kół naukowych działających w ramach Instytutu Medycznego.

 

Tegoroczna tematyka konferencji zamknęła się w pięciu sesjach, które poświęcone były: opiece pielęgniarskiej stacjonarnej i ambulatoryjnej w kontekście obecnych uwarunkowań demograficzno – ekonomicznych, ekonomicznym aspektom opieki pielęgniarskiej, kształceniu przed i podyplomowemu pielęgniarek – szansom i zagrożeniom dla nowych kompetencji zawodowych, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w opiece nad pacjentem oraz pozostałej tematyce nie wpisującej się we wcześniejsze sesje. Poruszane zagadnienia odnosiły się przede wszystkim do pielęgniarstwa, ale nie zabrakło również wystąpień dotyczących roli położnej w opiece nad kobietą na każdym etapie jej życia.
Na zakończenie spotkania konferencyjnego ogłoszone zostały wyniki corocznego konkursu na najlepsze wystąpienie studenckie. Można się z nimi zapoznać na stronie Instytutu Medycznego w zakładce: Konferencja 2024 r.

Organizatorami tego wydarzenia byli: Instytut Medyczny PANS w Głogowie, Koło Naukowe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego nauczycieli akademickich przy PANS w Głogowie oraz Studenckie Koło Naukowe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy PANS w Głogowie.

Komitet Organizacyjny Konferencji dziękuje wszystkim jej uczestnikom za obecność, zaangażowanie, pasję i chęć dzielenia się swoimi osiągnięciami naukowymi. Mamy nadzieję, że również w przyszłym roku wszyscy się spotkamy, co najmniej w takim samym, jak nie większym gronie.
Dziękujemy również naszym Panom Informatykom, którzy zabezpieczali to zdalne spotkanie – bez ich zaangażowania nie podołalibyśmy problemom informatycznym, które zawsze się pojawiają w najmniej spodziewanych momentach.

 

Back to top