– I Studencka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa (relacja)

I Studencka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa (sesja referatowa)

W czwartek, 30 listopada 2023 r. w naszej uczelni odbyła się I Studencka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Interdyscyplinarność dla zdrowia i bezpieczeństwa człowieka” zorganizowana przez Instytut Medyczny, Instytut Politechniczny, Instytut Ekonomiczny oraz Instytut Humanistyczny PANS w Głogowie. Dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi wydarzenia, do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni uczestnicy reprezentujący różne dyscypliny naukowe. Podczas sesji referatowej głos zabrali studenci oraz absolwenci naszej uczelni, którzy przedstawili swoje badania naukowe i przemyślenia. Omówione zostały następujące tematy:

  • Wiedza personelu pielęgniarskiego dotycząca szpitalnych zakażeń układu moczowego a czynniki warunkujące jej praktyczne wykorzystanie w opiece nad pacjentem z problemami w oddawaniu moczu (mgr Wioletta Grochowina)
  • Ocena satysfakcji klienta w zakresie badanych produktów medycznych w polskich szpitalach (Malwina Nowak Pietruszko i Oliwia Szostak)
  • Analiza historyczna wydatków budżetu państwa na ochronę zdrowia: wzrost, inflacja, PKB (Agata Kolasa, Sylwia Zdziechowicz)
  • Błąd antropologiczny w pedagogice (mgr Ewa Kołogryw)
  • System opieki zdrowotnej Polska-Niemcy (Dorota Krawiec)
  • Biomateriały w implantologii stomatologicznej (Dominika Konieczna)

„To pierwsza studencka konferencja naukowo-szkoleniowa w historii naszej uczelni zorganizowana z myślą wymiany doświadczeń naukowych i badawczych studentów reprezentujących wszystkie instytuty działające w PANS w Głogowie” – powiedziała dr n. med. Edyta Kędra – wykładowczyni Instytutu Medycznego PANS w Głogowie.

„Mamy nadzieję, że apetyty studentów będą rosły. Jako organizatorzy jesteśmy bardzo dumni z tych pierwszych wystąpień. Widzimy, że studenci mają taką naturalną umiejętność prezentowania własnych badań naukowych oraz przemyśleń. Z przyjemnością się tego słucha i z przyjemnością widzi się, że jest to oparte o warsztat metodologiczny, związany właśnie z badaniami naukowymi i chęcią zaprezentowania swoich osiągnięć. To pierwszy krok do kolejnych badań i do kolejnych sukcesów” – dodała Dyrektor Instytutu Medycznego PANS w Głogowie – dr n. o zdr. Dorota Milecka.

Sesję referatową konferencji poprowadził Pan Arkadiusz Borowiecki – student II roku kierunku Pielęgniarstwo. Po jej zakończeniu, uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach tematycznych:

  • Struktura kosztów i poziom zadłużenia wybranych zakładów opieki zdrowotnej w latach 2019-2022 (dr hab. Waldemar Dotkuś, prof. PANS w Głogowie)
  • Badania modelowe endoprotez stawu biodrowego (dr inż. Paweł Modzel)
  • Terapia przez sztukę. Acrylic pouring jako metoda terapii w profilaktyce zdrowia psychicznego – warsztaty malarskie (dr Anetta Soroka-Fedorczuk)
  • Przymus bezpośredni (mgr piel. Marian Fuczek)

 

Back to top