– I Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Inwestowanie w pielęgniarstwo i poszanowanie praw pielęgniarek – kontrowersje i wyzwania”

                        

      

Koło PTP przy PWSZ w Głogowie, Studenckie Koło Naukowe PTP przy PWSZ w Głogowie  oraz Instytut Medyczny PWSZ w Głogowie zapraszają na:

I Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową

Inwestowanie w pielęgniarstwo i poszanowanie praw pielęgniarek – kontrowersje i wyzwania

19 maja 2022 r.

pod patronatem honorowym:

JM Rektor PWSZ w Głogowie – dr Katarzyny Rusak

Prezes PTP – dr Grażyny Wójcik

Prezydenta Miasta Głogowa – Rafaela Rokaszewicza

Prezes NRPiP – Zofii Małas

Przewodniczącej DORPIP we Wrocławiu – Anny Szafran

                                                                                                                     

 

Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (ICN) 23 grudnia 2021 r. ogłosiła nowy temat tegorocznego Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek, przypadającego jak co roku na dzień 12 maja: „Inwestuj w pielęgniarstwo i szanuj prawa do zabezpieczenia zdrowia globalnego, koncentrując się na potrzebie ochrony, wspierania i inwestowania w zawód pielęgniarki w celu wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej na całym świecie”.

W imieniu Organizatorów Konferencji zapraszamy Państwa do zapoznania się z dalszą treścią niniejszego komunikatu oraz do składania zgłoszeń.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         dr n. med. Edyta Kędra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji

                                                                                                                                                                                                      

Komitet Naukowy Konferencji:

dr n. o zdr. Grażyna Wójcik – Prezes PTP

mgr Zofia Małas – Prezes NRPiP

mgr Anna Szafran – Przewodniczącej DORPIP we Wrocławiu

dr n. med. Elżbieta Garwacka – Czachor – v-ce Prezes PTP; adiunkt, Instytut Medyczny PWSZ w Głogowie

dr n. o zdr. Piotr Jerzy Gurowiec – adiunkt, Instytut Medyczny PWSZ w Głogowie

dr n. med. Edyta Kędra – adiunkt, Instytut Medyczny PWSZ w Głogowie

dr n. o zdr. Dorota Milecka – Dyrektor Instytutu Medycznego PWSZ w Głogowie

Komitet Organizacyjny Konferencji:

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji:  dr n. med. Edyta Kędra – adiunkt, Instytut Medyczny PWSZ w Głogowie; członek Koła Naukowego PTP przy PWSZ w Głogowie

mgr Teresa Fichtner-Jeruzel – Przewodnicząca oddziału PTP we Wrocławiu

mgr Agata Gnap – przewodnicząca Zarządu Uczelnianego Koła Naukowego PTP przy PWSZ w Głogowie

mgr Anna Szafran – przewodnicząca DORPiP we Wrocławiu

dr n. med. Elżbieta Garwacka – Czachor – v-ce Prezes PTP

dr n. o zdr. Dorota Milecka ­– Dyrektor Instytutu Medycznego PWSZ w Głogowie

Członkowie Zarządu Koła Naukowego PTP przy PWSZ w Głogowie:

mgr Katarzyna Kruk – z-ca przewodniczącej

mgr Zbigniew Nowak – sekretarz

mgr Kinga Stankowska – skarbnik

Członkowie Koła Naukowego PTP przy PWSZ w Głogowie:

mgr Bożena Siedler – instruktor, Instytut Medyczny PWSZ w Głogowie

mgr Henryk Sylwanowicz – asystent, Instytut Medyczny PWSZ w Głogowie

mgr Ewa Todorov – asystent, Instytut Medyczny PWSZ w Głogowie

mgr P. Trzaniec – Instytut Medyczny PWSZ w Głogowie

mgr D. Muller – Instytut Medyczny PWSZ w Głogowie

mgr I. Szala – Instytut Medyczny PWSZ w Głogowie

Studenckie Koło Naukowe PTP przy PWSZ w Głogowie

Karolina Baszyńska – przewodnicząca

Dominika Piekarz – skarbnik

 

Proponowana tematyka wystąpień:

 1. Pielęgniarstwo dziś i jutro – możliwości i ograniczenia.
 2. Koordynowana opieka zdrowotna szansą dla pielęgniarstwa – prawda czy fałsz?
 3. Prawa pielęgniarek w opinii środowiska i społeczeństwa.
 4. Promocja zdrowia i profilaktyka w pielęgniarstwie – doświadczenia własne.
 5. Sesja studencka/doktorancka – z konkursem na najlepszą prezentację konferencyjną.

Konferencja odbędzie się w formie zdalnej.

Podczas konferencji przewidziane są wystąpienia ustne oraz sesja e-posterów.

W ramach uczestnictwa w Konferencji istnieje możliwość opublikowania swoich prac naukowych w formie rozdziału w monografii naukowej (wydanie elektroniczne). Monografia będzie spełniać kryteria uwzględniane przy ocenie ewaluacyjnej dorobku naukowego, a także może być satysfakcjonującym sposobem przedstawienia swojej wiedzy.

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY.

Ważne terminy:

do 16 marca 2022 roku – przyjmowanie zgłoszeń na konferencję

do 10 maja 2022 roku – nadsyłanie streszczeń i pełnych tekstów wystąpień konferencyjnych oraz e-posterów

19 maja 2022konferencja

Adres do korespondencji, nadsyłania zgłoszeń i materiałów:

konferencja@pwsz.glogow.pl

Wraz z podpisaną kartą zgłoszeniową w wersji WORD prosimy o przesłanie skanu  podpisanej klauzuli RODO.

Szczegółowe informacje organizacyjne (w tym informacje o narzędziu/platformie do zdalnego udziału w konferencji) zostaną przesłane w II komunikacie osobom zgłaszającym udział w konferencji.

Karta zgłoszenia

Wytyczne

Klauzula RODO     

Wytyczne dla autorów artykułów do monografii:

 1. Streszczenie:
 • w języku polskim;
 • liczba znaków: max. 250-300 słów; czcionka: Times New Roman; rozmiar czcionki: 12; interlinia: 1,5
 • układ streszczenie dla prac oryginalnych: Wstęp, Cel pracy, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski;
 • układ streszczenia dla prac kazuistycznych: Wprowadzenie, Cel, Opis przypadku, Wnioski;
 • układ streszczenia dla prac poglądowych: Wstęp, Podsumowanie kolejnych rozdziałów, Podsumowanie/Wnioski;
 • należy unikać skrótów, a w przypadku ich użycia podać wyjaśnienie przy pierwszym zastosowaniu.
 1. Artykuł do monografii:
 2. praca oryginalna:
 • liczba znaków: 6000 słów (tj. 12-15 stron łącznie z tabelami, rycinami i piśmiennictwem);
 • czcionka: Times New Roman; rozmiar czcionki: 12; interlinia: 1,5
 • układ: Wstęp, Cel pracy, Materiał i metody, Wyniki, Dyskusja, Wnioski;
 • styl cytowania Vancouver.
 1. praca kazuistyczna
 • liczba znaków: 6000 słów (tj. 12-15 stron łącznie z piśmiennictwem);
 • czcionka: Times New Roman; rozmiar czcionki: 12; interlinia: 1,5
 • układ: Wstęp, Cel pracy, Materiał i metody, Opis przypadku, Dyskusja, Wnioski;
 • styl cytowania Vancouver.
 1. praca poglądowa:
 • liczba znaków: 6000 słów (tj. 12-15 stron łącznie z piśmiennictwem);
 • czcionka: Times New Roman; rozmiar czcionki: 12; interlinia: 1,5
 • układ: Wstęp, Cel pracy, Rozdziały stanowiące część zasadniczą pracy, Podsumowanie/Wnioski;
 • styl cytowania Vancouver.
Back to top