– I Głogowskie Spotkania Teatralne Przedszkolaków im. Marii Jamruszki- Grzeluszki

Już w najbliższy poniedziałek, 8 maja 2023r.,  o godz. 16:00  w Teatrze im. Andreasa Gryphiusa  w Głogowie odbędą się I Głogowskie Spotkania Teatralne Przedszkolaków im. Marii Jamruszki- Grzeluszki, których organizatorem jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie. W przygotowaniach Spotkań Teatralnych pomagają studenci kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, którzy mają okazję zaobserwować w jaki sposób można pracować z dzieckiem w wieku przedszkolnym oraz zapoznają się z innowacyjnymi formami pracy z dziećmi.
Patronat nad wydarzeniem objęli:
Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek
Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski
Dolnośląski Kurator Oświaty Robert Kowalczyk
Prezydent Miasta Głogowa Rafael Rokaszewicz
Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak.
I Głogowskie Spotkania Teatralne Przedszkolaków są imprezą prestiżową, a ich celem jest wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności, prezentacja umiejętności  artystycznych  dzieci rozwijanie aktywności twórczej, wyobraźni, twórczego myślenia, mowy, zachowań. Występy dzieci mają na celu:  wspieranie rozwoju dziecka w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturowym, dostarczanie przedszkolakom  doznań  estetycznych  i  emocjonalnych  wypływających z  piękna  treści  utworów  literackich, popularyzacja literatury  dziecięcej   ( bajki , baśni , legendy)   wśród      dzieci i  dorosłych, upowszechnienie inscenizacji  żywo planowej  jako  formy  pracy z  dzieckiem w  różnych  sytuacjach  edukacyjnych, integracja środowiska  edukacyjnego  i  artystycznego.
Dziękujemy Przedszkolu Niepublicznemu „Bursztynowy Zamek” w Kaliszu oraz Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Głogowie za pomoc w przygotowaniu tego przedsięwzięcia.
Back to top