– Gaudeamus Igitur

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie po raz 19. wybrzmiało radosne Gaudeamus Igitur. Dziś odbywała się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023.

Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem inauguracyjnym JM Rektor dr Katarzyny Rusak, w którym podsumowała miniony rok pracy uczelni i nakreśliła jak rysuje się najbliższa przyszłość uczelni. Po nim zgromadzeni usłyszeli tradycyjne Quod felix faustum fortunatumque sit i nastąpiła uroczysta immatrykulacja. Przedstawiciele studentów pierwszego roku wszystkich kierunków studiów złożyli ślubowanie, które odczytała Prorektor dr inż. Elżbieta Banaczyk i otrzymali symboliczne indeksy. Następnie głos zabrał przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego, Pan Kamil Czyżewski i rozbrzmiało radosne Gaudeamus Igitur. Po tej części uroczystości głos zabrali goście, którzy złożyli na ręce JM Rektor dr Katarzyny Rusak liczne gratulacje i życzenia.

Zgodnie z tradycją, podczas uroczystej inauguracji dydaktykom oraz pracownikom administracji wręczone zostały Nagrody Rektora za zaangażowanie w pracę naukową i dydaktyczną oraz w działalność na rzecz uczelni. Nagrody otrzymali też najlepsi absolwenci roku 2022 r. W tym roku otrzymali je trzej absolwenci kierunku automatyka i robotyka: Pan inż. Andrzej Dwojny, Pan inż. Patryk Antkowiak, Pan inż. Dawid Jóźwicki, którzy przygotowali nowatorską, celującą pracę dyplomową, realizowali projekty wykraczające poza program  studiów, szczególnie angażowali się w popularyzację wiedzy i nauki oraz promowali naszą uczelnię. Są oni autorami pracy inżynierskiej pt. Projekt, budowa i oprogramowanie interaktywnego robota humanoidalnego, przygotowanej pod kierunkiem dr inż. Elżbiety Banaczyk.

Twórcy robota humanoidalnego otrzymali także nagrodę w konkursie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na najlepszą pracę inżynierską przygotowaną i obronioną w instytucie Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie w 2022 roku, którą wręczył Prezes LSSE Pan Przemysław Bożek.

Uroczystość zakończył wykład inauguracyjny zatytułowany „Dzieciństwo – zaniedbany okres życia człowieka”, który wygłosiła dr Anetta Soroka-Fedorczuk – pedagog, nauczyciel akademicki, pracownik Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie.

W  inauguracji uczestniczyli Magnificencje Rektorzy zaprzyjaźnionych uczelni, władze samorządów lokalnych, prezesi, dyrektorzy oraz przedstawiciele organizacji i firm współpracujących z uczelnią, dyrektorzy szkół ponadpodstawowych, członkowie Senatu Uczelni, profesorowie, wykładowcy, pracownicy, absolwenci i studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.

Galeria zdjęć

Back to top