– inauguracja roku akademickiego 2022/2023

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie po raz 19. wybrzmiało radosne Gaudeamus Igitur. Dziś odbywała się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023.

Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem inauguracyjnym JM Rektor dr Katarzyny Rusak, w którym podsumowała miniony rok pracy uczelni i nakreśliła jak rysuje się najbliższa przyszłość uczelni. Po nim zgromadzeni usłyszeli tradycyjne Quod felix faustum fortunatumque …

J.M. Rektor i Senat
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
mają zaszczyt zaprosić
na  Uroczystą INAUGURACJĘ roku akademickiego 2022/2023
 7 października 2022 r. o godz. 11.00
AULA PWSZ w Głogowie (budynek B)
 

Program uroczystości

Hymn państwowy
Przemówienie inauguracyjne JM Rektora PWSZ w Głogowie, dr Katarzyny Rusak
Immatrykulacja studentów I roku
Wystąpienie przedstawiciela Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego
Gaudeamus Igitur
Wystąpienia gości
Wręczenie …

Back to top