– Dr Izabella Cech z nowymi uprawnieniami zawodowymi

Dydaktyk, wieloletni wykładowca PWSZ w Głogowie, dr Izabella Cech zdobyła nowe kwalifikacje i tym samym poszerzyła zakres swoich kompetencji zarówno zawodowych jak i tych związanych z pracą dydaktyczną.

Pani Doktor ukończyła podyplomowe studia zawodowe w Instytucie szkoleniowym Uniwersytetu Humbolta w Berlinie Artop GmbH (sp. z o.o.), który posiada uprawnienia do certyfikowania zawodów regulowanych na terenie Niemiec. Ukończenie studiów pozwoliło na uzyskanie zawodu mediatora. Dr Izabella Cech specjalizuje się w mediacji gospodarczej oraz, z racji posiadania niemieckich uprawnień transgranicznego doradcy podatkowego, także w zakresie spraw polsko-niemieckich.  Uprawnienia zdobyte
w Berlinie, zgodnie z unijnym prawem, pozwalają do wykonywania zawodu mediatora także w Polsce.

Wybrałam zdobycie zawodu na terenie Niemiec ponieważ Niemcy mają trochę inne podejście do tematu mediacji niż u nas w kraju. Posiadają bardzo bogate doświadczenie w tym zakresie. Zakłady pracy w Niemczech wolą stosować mediacje
w przypadku konfliktów wśród personelu niż  zwalniać pracowników, ponieważ wykształcenie pracownika jest o wiele kosztowniejsze niż przeprowadzenie mediacji. Uprawnienia zdobyte na terenie Niemiec pozwolą mi w przyszłości o ubieganie się
o wpis na krajową listę mediatorów, ponieważ w Polsce także planowana jest certyfikacja tego zawodu,  która będzie prowadzona przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jako certyfikowany niemiecki mediator  podlegam corocznym obowiązkowym szkoleniom, które oczywiście będę dalej odbywała w Instytucie Humbolta
– powiedziała nam dr Izabella Cech.

Indywidualny rozwój oraz podnoszenie kwalifikacji przez dydaktyków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie jest bardzo ważne dla uczelni. Zdobyte przez dr Izabelę Cech nowe uprawnienia i kompetencje wzbogacą proces dydaktyczny na studiach w PWSZ w Głogowie.

 

Back to top