– Wykładowcy Instytutu Politechnicznego reprezentowali naszą uczelnię na konferencji naukowo- technicznej PPM 24


W dniach 5 – 7 czerwca 2024 r. prorektor PANS w Głogowie dr inż. Elżbieta Banaczyk oraz dr inż. Ryszard Janas reprezentowali naszą uczelnię na konferencji naukowo – technicznej Podstawowe Problemy Metrologii PPM. Konferencja odbyła się na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Tematyka obejmowała wspólne dla wszystkich pomiarów zagadnienia metrologiczne: techniczne, technologiczne, teoretyczne, dydaktyczne oraz organizacyjno – prawne. Przedstawiane zostały prace dotyczące metrologicznych podstaw innowacji,  innowacyjnych technologii i zaawansowanych badań naukowych. Do udziału w konferencji  zaproszono metrologów – praktyków, pracujących w laboratoriach badawczych i wzorcujących, pracowników wyższych uczelni nauczających metrologii. Konferencja została objęta honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Politechniki Śląskiej prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka. Patronat naukowy i instytucjonalny sprawował Główny Urząd Miar w Warszawie oraz Komisja Metrologii Polskiej Akademii Nauk w Katowicach.

Prorektor – dr inż. Elżbieta Banaczyk oraz dr inż. Ryszard Janas od kilku lat są członkami Komisji Metrologii Polskiej Akademii Nauk.

Back to top