– Bezpieczeństwo wewnętrzne – poznaj ważne tematy

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie zapraszają wszystkich studentów na prelekcję pt. „Profilaktyka zagrożeń strategicznych”, która odbędzie się 22 lutego 2023 r. o godz. 16.00 w siedzibie uczelni – budynek A, sala 109. Podczas prelekcji będzie można również uzyskać informacje dotyczące specyfiki i wymagań służby w ABW.

ABW zajmuje się:

  • zwalczaniem m.in.: terroryzmu, szpiegostwa, przestępstw godzących w podstawy ekonomiczne państwa, ochroną informacji niejawnych;
  • cyberbezpieczeństwem systemów teleinformatycznych organów państwa oraz instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej;
  • uzyskiwaniem, analizowaniem, przetwarzaniem i przekazywaniem właściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeństwa państwa.

Z uwagi na różnorodność zadań ABW poszukuje studentów i absolwentów szkół wyższych, zarówno kierunków technicznych, humanistycznych, przyrodniczych, jak i językowych o różnorodnych umiejętnościach.  Rekrutacja do ABW jest wieloetapowa i rozpoczyna się od przesłania CV na e-mail: kadry.zgora@abw.gov.pl

 

Back to top