– Ankieta dla studentów

W celu zapobiegania wszelkim przejawom dyskryminacji i przemocy wśród członków społeczności akademickiej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie przygotowała specjalną ankietę, która pozwoli monitorować niepożądane zjawiska.
Prosimy studentów PWSZ w Głogowie o wypełnienie ankiety dostępnej na uczelnianej platformie do zdalnego nauczania Google Workspace (jako dodatkowy przedmiot), co zajmie nie więcej niż 5 minut.  Ankieta dostępna będzie do 9 maja br.

Badanie ankietowe prowadzone jest w trosce o prawidłowe relacje wśród wszystkich członków społeczności akademickiej PWSZ w Głogowie.

Back to top