– Absolwentki pielęgniarstwa już w czepkach!

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie odbyło się dziś czepkowanie tegorocznych absolwentów kierunku pielęgniarstwo, studia licencjackie. Wydarzenie miało bardzo uroczysty charakter i towarzyszyło mu wiele emocji i wzruszeń.

W imieniu JM Rektor dr Katarzyny Rusak, gości powitała Pani Dyrektor Instytutu Medycznego dr n. o zdr. Dorota Milecka. Następnie głos zabrała Pani Rektor.

W swoim wystąpieniu wyraziła uznanie dla zawodu pielęgniarki i podziękowała wszystkim placówkom medycznym, które wspierają uczelnię w praktycznej nauce zawodu.  Zwróciła się także do absolwentów: „(…) cieszę się, że z naszej uczelni, spod naszych skrzydeł, wychodzą kolejne grupy pielęgniarek i pielęgniarzy, którzy być może w dalszej lub bliższej przyszłości zaopiekują się w potrzebie mną czy kimś z Państwa tu obecnych. (…) Wybraliście trudny, ale za to piękny zawód. Studia na pewno nie były łatwe, ale jesteście już po egzaminach końcowych i z pewnością dziś czujecie satysfakcję. Gratuluję Wam siły i wytrwałości, ale też tego czegoś, co musi mieć w sobie człowiek, by podjąć się misji. Bo pielęgniarstwo to nie tylko zawód, to także misja. Jesteśmy z Was bardzo dumni”.

Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego – dr n. med. Elżbieta Garwacka-Czachor w krótkim wystąpieniu omówiła wartość symboli zawodowych i ich znaczenie we współczesnym pielęgniarstwie, po czym nastąpiło włożenie czepków absolwentkom, a po nim złożenie ślubowania i odśpiewanie Hymnu Pielęgniarki.

Po ceremoniale głos zabrała Pani Dyrektor Instytutu Medycznego dr n. o zdr. Dorota Milecka. Starosta Roku, Pani Katarzyna Siwak, ocierając ukradkiem łzy, w bardzo osobistym i wzruszającym wystąpieniu pożegnała uczelnię w imieniu swoich koleżanek, co zostało nagrodzone gromkimi brawami.  Głos zabrali także zaproszeni goście, którzy nie szczędzili słów uznania, gratulacji i życzeń.

Podczas czepkowania ogłoszone zostały wyniki tegorocznej addycji konkursu „Oni Dodają Nam Skrzydeł”. To konkurs, w którym studenci pielęgniarstwa wybierają miejsce najbardziej przyjazne do odbywania praktyk zawodowych. W tym roku pojawiła się druga kategoria konkursu – najlepszy wykładowca.

Uroczystość zakończyła się niespodzianką przygotowaną przez absolwentki: Panią Sylwię Nowicką i Ewelinę Mróz-Kazimierczak, które wykonały dla wszystkich piosenkę Kayah i Viki Gabor. Występ Pań został przyjęty bardzo entuzjastycznie.

Zaproszenie na dzisiejszą uroczystość przyjęli m.in.: Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak, wicestarosta Jeremi Hołownia, z-ca Prezydenta Głogowa Wojciech Borecki, Pani mgr Anna Szafran – Przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu oraz Pani Danuta Musioł – Sekretarz DOIPiP, Pani Elżbieta Garwacka-Czachor – Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego – Oddział we Wrocławiu. Swoją obecnością zaszczycili także Pan Marek Bestrzyński – Wiceprezes Głogowskiego Szpitala Powiatowego oraz Pan Marek Ścieszka – wiceprezes Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie.

W tym roku studia licencjackie na kierunku Pielęgniarstwo ukończyło siedemnaście absolwentek. W sumie głogowską PWSZ opuściły już sto cztery pielęgniarki!

Zapraszamy do obejrzenia Galerii zdjęć

Back to top