– Złóż wniosek – wyjedź z Erasmusem!

Rozpoczął się nabór wniosków studentów oraz pracowników PANS w Głogowie na mobilności za granicę w ramach Erasmus+.
Aplikacje można składać do 7 listopada 2023 r.

Studenci mogą otrzymać stypendium w walucie euro, aby zrealizować część studiów w uczelni partnerskiej oraz odbyć praktykę (lub staż – w przypadku niedawnych absolwentów) w wybranej jednostce zagranicznej. W ramach Erasmus+ studenci mogą realizować zarówno wyjazdy krótkoterminowe (od 5 do 30 dni), jak i długoterminowe.

Nauczyciele akademiccy mogą otrzymać dofinansowanie w walucie euro na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelniach partnerskich oraz na wyjazdy w celach szkoleniowych (druga opcja możliwa jest również dla pracowników administracyjnych PANS w Głogowie).

Erasmus+ to ponadto:
– możliwość wyjazdów do krajów spoza Europy
– mobilności mieszane, tj. połączenie fizycznego pobytu za granicą z komponentem wirtualnym (pracą online z Polski)
– zwiększona kwota stypendium dla osób „z mniejszymi szansami”
– możliwość dofinansowania kosztów podróży
– dodatkowe środki za korzystanie z „green travel”

nformacje jak poprawnie aplikować na wyjazd znajdziecie w ogłoszeniu o naborze  https://erasmus.pans.glogow.pl/2023/10/20/aplikuj-na-wyjazd-z-erasmus-nabor-trwa-do-7-listopada-2023r/
W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu z Uczelnianym Koordynatorem – mgr inż. Grzegorz Machera  g.machera@pans.glogow.pl  76 832 04 43 (pokój 208A).

#PANSwGłogowie #studia #studenci #nauka #praktyka #Erasmus #UE #mobilność

Back to top