– Erasmus+

Rozpoczął się nabór wniosków studentów oraz pracowników PANS w Głogowie na mobilności za granicę w ramach Erasmus+.
Aplikacje można składać do 7 listopada 2023 r.
Studenci mogą otrzymać stypendium w walucie euro, aby zrealizować część studiów w uczelni partnerskiej oraz odbyć praktykę (lub staż – w przypadku niedawnych absolwentów) w wybranej jednostce zagranicznej. W ramach Erasmus+ studenci …

Uprzejmie informujemy, że uczelniane Biuro Erasmus+ zmieniło swoją siedzibę. Od dnia 13 czerwca 2023 r. mieści się w pokoju 208A (II p., budynek główny uczelni).

Tymczasowo kontakt z biurem możliwy jest wyłącznie drogą mailową: erasmus@pwsz.glogow.pl lub bezpośrednio z Uczelnianym Koordynatorem: g.machera@pwsz.glogow.pl

Profesor Viktar Tarantsei z Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały przebywa z tygodniową wizytą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.

W czasie pobytu w naszej uczelni gość z Białorusi  m. in. zapozna się z obecnym procesem nauczania na kierunku Pedagogika w PWSZ w Głogowie (pozna standardy, plany nauczania każdego przedmiotu, efekty kształcenia, technologie i metody nauczania …

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na warsztaty z zakresu symulacji medycznych dla studentek i studentów uczelni w ramach projektu pn: „Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej środkiem do poprawy jakości kształcenia pielęgniarek w Państwowej Wyższej szkole Zawodowej w Głogowie” (nr POWR.05.03.00-00-0021/19), realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś V. Wsparcie dla …

Back to top