– mobilność

Rozpoczął się nabór wniosków studentów oraz pracowników PANS w Głogowie na mobilności za granicę w ramach Erasmus+.
Aplikacje można składać do 7 listopada 2023 r.
Studenci mogą otrzymać stypendium w walucie euro, aby zrealizować część studiów w uczelni partnerskiej oraz odbyć praktykę (lub staż – w przypadku niedawnych absolwentów) w wybranej jednostce zagranicznej. W ramach Erasmus+ studenci …

Back to top