PANS w Głogowie

Już za dwa dni, 19 maja w PWSZ w Głogowie odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Inwestowanie w pielęgniarstwo i poszanowanie praw pielęgniarek – kontrowersje i wyzwania”, której organizatorami są Koło PTP przy PWSZ w Głogowie, Studenckie Koło Naukowe PTP przy PWSZ w Głogowie  oraz Instytut Medyczny PWSZ w Głogowie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:
JM Rektor PWSZ w Głogowie – dr Katarzyna Rusak
Prezes PTP – dr Grażyna Wójcik
Prezydent Miasta Głogowa – Rafael Rokaszewicz
Prezes NRPiP – Zofia Małas
Przewodnicząca DOIPIP we Wrocławiu – Anna Szafran.

Konferencja odbędzie się w formie zdalnej. Przewidziane są wystąpienia ustne oraz sesja e-posterów.

Harmonogram Konferencji

W ramach uczestnictwa w Konferencji istnieje możliwość opublikowania swoich prac naukowych w formie rozdziału w monografii naukowej (wydanie elektroniczne). Monografia będzie spełniać kryteria uwzględniane przy ocenie ewaluacyjnej dorobku naukowego, a także może być satysfakcjonującym sposobem przedstawienia swojej wiedzy.

                                

Back to top