– 50 lat Huty Miedzi „Głogów” – konferencja popularnonaukowa

18 listopada 2021 w Sali Widowiskowej MOK odbędzie się konferencja popularnonaukowa pn. 50 lat Huty Miedzi „Głogów”, której organizatorami są Towarzystwo Ziemi Głogowskiej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, Huta Miedzi „Głogów” oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych. Wydarzenie organizowane jest w formie hybrydowej. Zainteresowani uczestnictwem za pośednictwem platformy ZOOM mogą zgłaszać swój akces przesyłając zgłoszenie ( imię i nazwisko, adres email ) na adres email: konferencja.tzg@gmail.com  do dnia 16.11.2021 roku

 Konferencja odbędzie przy współpracy partnerów:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Akademia Górniczo – Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych w Krakowie, Zespół Szkól im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie,

Gmina Miejska Głogów.

PROGRAM KONFERENCJI:

9.00 – 9.10 Rozpoczęcie konferencji Zbigniew Mazurek  Prezes TZG

9.10 – 9.30 Wystąpienia powitalne
Przemysław Wiśniewski  Dyrektor Huty Miedzi „Głogów”
prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek, przewodniczący Rady Naukowej Konferencji

9.30 – 9.45 Wręczenie odznaczeń i gratulacji

9.45 – 10.10 Daniel Żołnierczyk, Huta Miedzi „Głogów I” – historia i rozwój

10.10 – 10.30 Grzegorz Koczorowski, Huta Miedzi „Głogów II” – wczoraj, dziś, jutro…

10.30 – 10.50 Rafael Rokaszewicz, Wpływ powstania Huty Miedzi Głogów na rozwój miasta”

10.50 – 11.15 Józef Czernecki, Grzegorz Krawiec, Współpraca IMN Gliwice z HM Głogów w zakresie pirometalurgicznych procesów produkcji miedzi – 50 lat

11.15 – 11.35 PRZERWA  

11.35 – 11.55 Katarzyna Piejek-Krysiak, Joanna Szymańska-Smagieł, Tomasz Gierus, Ekologia w Hucie Miedzi Głogów na przestrzeni 50 lat

11.55 – 12.25 Tomasz Walkowiak, Rafał Buczek, Metale towarzyszące – wartość dodana KGHM

12.25 – 12.45 Robert Gregorczyk, Tomasz Gąbka, Kształtowanie kultury bezpieczeństwa w Hucie Miedzi „Głogów”

12.45– 13.00 Zbigniew Gostyński, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych – Koło w Hucie Miedzi „Głogów”

13.00 – 13.20 dr Krzysztof Czapla, Badania archeologiczne w obrębie Huty Miedzi „Głogów”

13.20 – 13.40 PRZERWA

13.40 – 14.00 prof. dr hab. Stanisław Pietrzyk, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych. Kształcenie kadr oraz prace naukowo-badawcze dla HM „Głogów”

14.00 – 14.15 dr Szymon Biernat, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, Instytut Politechniczny – Kształcenie kadr dla Huty Miedzi „Głogów”

14,15-14.35 Leszek Łuka, Urszula Grzybowska, Szkolnictwo zawodowe i średnie na terenie Głogowa – kadry dla Huty Miedzi „Głogów”

14.35 – 14.55 Marcin Kuchnicki, Los sprawił, że Bogomice i inne miejscowości umarły dwa razy – w 1945 r. i kilkadziesiąt lat później

14.55 – 15.20 Dariusz A. Czaja, Huta Miedzi „Głogów” w publikacjach i kronikach filmowych

15.20 – 15.30 Podsumowanie konferencji – prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek, przewodniczący Rady Naukowej Konferencji

 

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE:

Wystawa fotograficzna „Zanim popłynie miedź” 50 lat Huty Miedzi Głogów.

Wystawa obejmuje okres lat 1965-1971. Opracowanie: FOCUS, Piotr Krzemiński.

Wystawa publikacji o HM „Głogów”. Opracowanie: Dariusz Andrzej Czaja i Zbigniew Mazurek.

Prezentacja publikacji konferencyjnej –  50 lat Huty Miedzi „Głogów”. Konferencja popularnonaukowa. Pod red. Wiesława Maciuszczaka.

 

RADA NAUKOWA KONFERENCJI

prof. Zbigniew Śmieszek – przewodniczący  (Sieć Badawcza Łukasiewicz  – Instytut Metali Nieżelaznych Gliwice, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych),

dr Katarzyna Rusak – rektor PWSZ Głogów,

prof. Stanisław Pietrzyk – Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych,

Zbigniew Mazurek – prezes Towarzystwa Ziemi Głogowskiej,

Przemysław Wiśniewski – dyrektor HM „Głogów”,

Zbigniew Gostyński – prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych Koło HM

„ Głogów”,

dr Krzysztof Czapla – kierownik Pracowni Badań Regionalnych PWSZ Głogów – sekretarz Rady.

 

 

3 comments on “50 lat Huty Miedzi „Głogów” – konferencja popularnonaukowa

Comments are closed.

Back to top