– 4. rok z rzędu wśród najlepszych!

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie po raz czwarty znalazła się w gronie piętnastu najlepszych uczelni zawodowych w Polsce i została nagrodzona. W ramach programu „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości” realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki nasza uczelnia otrzymała 1 milion złotych premii. Warto przypomnieć, że PWSZ w Głogowie została nagrodzona również w latach 2020, 2021, 2022.

„Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości” to program, którego celem jest wsparcie publicznych uczelni zawodowych w doskonaleniu jakości kształcenia na kierunkach studiów o profilu praktycznym. Środki z programu pozwolą uczelniom na dostosowanie programu studiów do potrzeb regionalnych rynków pracy. Aby je otrzymać, uczelnie muszą spełniać określone warunki.

Więcej na ten temat. 

Foto. główne – źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rozstrzygniecie-v-edycji-programu-dydaktyczna-inicjatywa-doskonalosci

Back to top