– Wydawnictwo PWSZ w Głogowie

Pracownia Badań Regionalnych oraz Wydawnictwo Uczelniane informują, że ukazała się publikacja pt. Monografia gminy Radwanice, której redaktorem jest dr Krzysztof Czapla.  „Jest to dzieło przedstawiające dzieje wspomnianej gminy ze szczególnym uwzględnieniem substancji zabytkowej oraz historii okresu po drugiej wojnie światowej. Autorzy prezentowanej publikacji, to w znacznej mierze znakomici regionaliści. Są oni związani od lat z …

Back to top