– trauma u pracowników służby zdrowia

Badania nad wtórną traumą u pracowników służby zdrowia wciąż trwają i przynoszą kolejne efekty naukowe. Właśnie pojawił się kolejny artykuł na ten temat naszych dydaktyków dr n. o zdr. Piotra Jerzego Gurowca oraz dr n. med. Edyty Kędry.
The mediating role of cognitive processing in the relationship between social support
and secondary traumatic stress symptoms in healthcare …

Back to top