– Rozwój pielęgniarstwa i jego profesjonalizacja

W czasopiśmie „Magazyn Pielęgniarki i Położnej” (nr 11/2022 – dostępny w czytelni Biblioteki PWSZ w Głogowie) ukazał się artykuł Zuzanny Przybylskiej – studentki II roku kierunku Pielęgniarstwo I st. W tekście zatytułowanym „Rozwój pielęgniarstwa i jego profesjonalizacja” autorka opisuje proces przemian zachodzących w podejściu do opieki nad chorymi oraz kształtowania się zawodu pielęgniarki od czasów …

Back to top