– regulamin

W związku z wprowadzeniem Regulaminu organizacji ruchu pojazdów na terenie PWSZ w Głogowie (Zarządzenie Rektora nr 9/2022 z dnia16 lutego 2022 r.), uprzejmie informujemy, że od dnia 1 kwietnia br. wjazd na teren Uczelni będą miały wyłącznie osoby uprawnione. Regulamin określający warunki i zasady wjazdu oraz informacje o odpłatności, a także wnioski, stanowią załącznik do ww …

Back to top