– Pracownia Badań Regionalnych

Pod koniec ubiegłego roku ukazała się kolejna publikacja uczelnianego  Wydawnictwa pt. „Ślady osadnictwa epoki kamienia w dorzeczu Rzuchowskiej Strugi”. Publikacja jest zwieńczeniem, trwających ponad półtora roku, prac nad projektem pn. „Ślady osadnictwa epoki kamienia w dorzeczu Rzuchowskiej Strugi”, dofinansowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Kierownikiem projektu był dr …

Back to top